DSCN1565

Trekkerreeks gaan van krag tot krag

Trekkerreeks gaan van krag tot krag

Die Suid-Afrikaanse trekkermork kan nie te onderhou, en jy het ‘n wenner. Anders as om kennis te neem van Kubota se opkoms in die mededingende sektor nie. Ondanks ‘n beskeie beg in net meer as ‘n dekade gelede het die stootmokers nou ‘n aansienlike aandeel von plaaslike verkope.

DSCN1561

As door in og geneem word dot die plaaslike mark die ofgelope drie tot vier jaar byna onveranderd gebly het, is dit nie te versmaai nie. “Die ofgelope jaar se groei dui daarop dot die produk meer en meer oonvaor word,” se Deon Engelke van Smith Power Equipment, die plaaslike verspreider van Kubota.

Hy skryf die sukses toe aan ‘n kombinosie von redes soos merkwaardige Joponse gehalte, goeie woorde vir geld en suinige brondstofverbruik. Voeg daarby beproefde tegnologie en ‘n beweeglike masjien met uitstoande werkverrigting wot moklik is om Verdere faktore wat tot Kubota se welsloe bydra is meer beskikbare vaar rood asook goeie handelaarsontwikkeling.

Ons spits ons daarop toe dot die regte produk op die regte plek en tyd beskikbaar is en dot ons netwerk van goedgekeurde hondelaars goed opgelei is en goeie diens verskof,” voeg hy by. Ander verwikkelings wot vir die nabye toekarns beplan word sluit die uitbreiding van die trekkerreeks met masjiene groter as 100kW in asook die bekendstelling von ‘n aantal nuwe produkte.

Kubota goon vanjaar weer by NAMPO uitsta l en produsente kan gerus by standplaas 139 aondoen om meer oor hulle produkte en plonne te verneem. Vir meer inligting kontok tel: 011 284 2000 of besoek www.kubotasa.co.za

For more information about Kubota contact Smith Power on 011 284 2000

Published in FarmTech May 2014

Check out our Facebook page. [click here]

Check out our Google + page. [click here]

Check out our Twitter Feed. [click here]