M9540 Paul Robertson

Kubota het die skietgoed

Kubota het die skietgoed

Almal weet dot jy goeie en minder goeie internasionale rugbyspanne kry. Onnodig om te se: die Springbokke val gewoonlik onder die heel bestes. Maar dan kry jy ook ‘n span wat net te veel skietgoed vir selfs die bestes het- soos die All Blacks onlangs in die laaste, beslissende toets teen die Springbokke op Ellispark bewys het.

20150113_124135

By trekkergroepe is dit ook die gevol: sommige het net eenvoudig meer skietgoed as onder. Die opgong wot die Kuboto-trekker in Suid-Afriko gemook het, is nie blote toevol nie: boere wot groot Kubota-aanhangers is, is dit eens dot die Japonse trekkers se geholte, betroubaarheid en tegnologiese gevorderdheid onoortreflik is. “Vanjaar het ons sells ons eie verwagtinge oortref wat verkope betref,” se Deon Engelke, produkbestuurder van Smith Power Equipment, wat Kubota-trekkers en -laaigrawe in Suid-Afrika versprei .

Ons verkope het die afgelope joor byna verdubbel danksy die beskikboarheid von voorraad, groeiende gehalteboodskap en belangstelling wat deur onder meer die puik brondstofverbruik, goeie diens en onder foktore meegebring word.” Volgens Engelke is een van Kubota se sterk punte die feit dot hy sterk moor lig is, wot ‘n groot pluspunt is nomote die spoed von bewerking ol hoe belongriker rook. Dit mook die Kubota-opsie net soveel beter vir die boer se sok.

M9540 20150113 Paul Robertson (6)

Die feit dot hy lig dog krogtig is en boonop ‘n stil enjin met min vibrosie het, bied ook ‘n groot kompoksievoordeel waor dit soak mook, soos op weiding. “Ons voor dus boie goed in die besproeiing-, hooimook- en suiwelmorkte,” se Engelke. Die kort draoi-oksie von die Kubota mook hom ook ratser os boie von sy mededingers. “Dis die jongste tegnologie en krag verpok in ‘n moklik hanteerbare formoot.

Engelke se Kubota se looigrowe, wat elkeen posgemook vir ‘n spesifieke Kubota- trekker antwerp is, is ook een von hul troefkoorte. Dit mook die kombinosie von trekker en looigroof uiters doeltreffend en oonloklik vir boere. “Die sig uit elke kojuit, sells ol is die looigroof in gebruik, is onverbeterlik. By die M9540, as voorbeeld, verseker die uitgesnyde deel dot die trekkerbestuurder onbelemmerd en met gemok uit sy kojuit kon werk.” Kubota is ook deurlopend besig om sy hondeloors op te grodeer en beter op te lei dit dra a lies by tot sy wenresep

For more information about Kubota contact Smith Power on 011 284 2000

Published in AgriSA – Nov 2013

Check out our Facebook page. [click here]

Check out our Google + page. [click here]

Check out our Twitter Feed. [click here]